การขอวีซ่า จีน ขั้นตอนการขอวีซ่าและการเตรียมเอกสาร

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเริ่มจะมีแพลนไปประเทศจีน รวมทั้งยังไม่เคยทำวีซ่าเลยสักครั้ง เพื่อนๆสามารถอ่านขั้นตอนการขอวีซ่าได้ที่บทความนี้ได้เลย บทความนี้มีรายละเอียดที่เปิดเผยเกี่ยวกับการขอวีซ่าจีนโดยเฉพาะ

ในทุกวันนี้ชาวไทยสามารถไปสัมผัสเมืองจีนได้ง่ายมากกว่าเก่า เพราะเหตุว่าในเวลานี้มีสายการบินหลายสายเปิดทางบินตรงจากกรุงเทพมหานคร ไปยังเมืองสำคัญต่างๆของจีนมากไม่น้อยเลยทีเดียว และก็ด้วยจีนมีพื้นที่ที่ใหญ่มหาศาล ทำให้จีนมีทำเลที่ตั้งที่หลากหลายจนถึงเกิดเป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามจำนวนมาก มีสถานที่เที่ยวที่ได้รับความนิยมที่นักเดินทางทั่วทั้งโลกต้องการที่จะไปเช็กอินกันสักหนึ่งครั้งในชีวิต นอกเหนือจากการท่องเที่ยวตอนนี้เมืองจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจสำคัญของโลกอย่างยิ่ง

ขั้นตอนของการยื่นวีซ่าจีน ชนิด “L” หรือวีซ่าท่องเที่ยว

1. เตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าให้พร้อม

2. ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

3. ถ้าวีซ่าผ่านให้มารับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าในวันที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนด

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าจีน ชนิด “L” หรือวีซ่าท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

2. แบบฟอร์มขอวีซ่า 1 ฉบับ (Form V.2013) โดยจะต้องกรอกตามความจริงและครบถ้วน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ www.chinaembassy.or.th

3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก เปิดหู เปิดหน้าผาก เสื้อที่ใส่ต้องไม่ใช่แขนกุด ไม่ใช่สีขาว เป็นชุดสุภาพ ไม่อนุญาตชุดข้าราชการ, ชุดนักเรียน/นักศึกษา หรือชุดรับปริญญา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

4. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

5. ใบจองโรงแรม หรือกรณีไปพักกับเพื่อนหรือญาติ จะต้องมีจดหมายเชิญจากผู้ที่อาศัยอยู่ในจีนด้วย

– กรณีที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง จะต้องมีใบมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มายื่น

– กรณีผู้ที่เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนาสูติบัตร, สำเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ และในแบบฟอร์มหัวข้อที่ 4 ต้องให้พ่อแม่เซ็นชื่อกำกับด้วย

การไปยื่นเอกสารขอวีซ่าจีนที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน

ปัจจุบันการยื่นขอวีซ่าจีนได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจะต้องไปยื่นคำร้องที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center) อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งจะมีการให้บริการ 2 แบบ คือ แบบธรรมดา (รับวีซ่าภายใน 4 วันทำการ) และแบบเร่งด่วน (รับวีซ่าภายใน 2 วันทำการ) โดยจะมีขั้นตอนการยื่นดังนี้

1. รับคิวที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์

แบบธรรมดา เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
แบบเร่งด่วน เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น.

2. เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารเบื้องต้นและเขียนคิวให้ แล้วไปรอยื่นเอกสารในโซนที่เจ้าหน้าที่บอก

3. ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ในเคาน์เตอร์ที่กำหนด

4. หากเอกสารไม่มีปัญหาเจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดรับวีซ่า เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นเรื่องขอวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว
วิธีการทำวีซ่าจีน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว

แบบธรรมดา

การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท

แบบเร่งด่วน

การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,550 บาท
การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 3,550 บาท

การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนจะต้องจ่ายเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์เท่านั้น โดยจะต้องจ่ายในวันที่มารับวีซ่า ซึ่งเวลาที่จะจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืนนั้นจะอยู่ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น.

Chinese Transit Visa

Chinese Transit Visa คือ วีซ่าที่ใช้ในการรอเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศจีนเพื่อเดินทางไปยังประเทศที่ 3 เช่น เราจะเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองใดเมืองหนึ่งของประเทศจีน (เมืองที่ไม่มี Transit Area ในสนามบิน) หรือรอต่อเครื่องนานกว่า 24 ชั่วโมงขึ้นไป หรือรอข้ามวันข้ามคืน ก็ต้องขอ Chinese Transit Visa

ในกรณีที่แวะต่อเครื่อง ณ 4 สนามบินนี้ ได้แก่ Shanghai Pudong Airport, Guangzhou Baiyun International Airport, Nanjing Lukou International Airport และ Shenzhen Bao’an International Airport ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และต้องไม่ข้ามวันข้ามคืน เช่น ถึงสนามบิน Shanghai Pudong Airport ในเวลา 07.00 น. และจะต่อเครื่องไปยังประเทศที่ 3 ในเวลา 14.00 น. กรณีดังกล่าวนี้จะไม่ต้องขอ Chinese Transit Visa ก่อนเดินทาง (ผู้โดยสารจะต้องรอต่อเครื่องอยู่ในบริเวณ Transit Area) แต่ถ้าหากว่าเกิน 24 ชั่วโมง และข้ามเที่ยงคืนของประเทศจีน ก็จะต้องดำเนินการทำ Chinese Transit Visa ก่อนเดินทาง

ซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครไม่ได้ไปต่อเครื่องใน 4 สนามบินนี้ของจีน ก็จะต้องดำเนินการขอ Chinese Transit Visa แนะนำว่าก่อนที่จะเดินทางให้เช็กเวลาต่อเครื่องให้แน่ชัด ดูว่าเรามีเวลารอต่อเครื่องนานแค่ไหนด้วย เพราะการดำเนินการต่อเครื่องที่สนามบินในประเทศจีนจะใช้เวลาอย่างน้อย ๆ 2-3 ชั่วโมง ควรโทรสอบถามกับสายการบินหรือสถานทูตอีกครั้ง แต่ถ้าไม่อยากให้การเดินทางสะดุด ก็ยื่นขอก่อนเดินทาง เผื่อเหตุฉุกเฉินจะดีกว่า

*** ถ้าเป็นไปได้ควรมีบอร์ดดิ้งพาสที่ระบุไฟลต์บิน และเลขที่นั่งของสายบินที่เราจะต่อไปยังประเทศที่ 3 อยู่กับตัวด้วย แจ้งให้พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ออกให้ตั้งแต่ที่สนามบินในประเทศไทย ***

ค่าธรรมเนียม Chinese Transit Visa

แบบธรรมดา

การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท

แบบเร่งด่วน

การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,550 บาท
การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 3,550 บาท

วิธีการทำวีซ่าจีน

ศูนย์รับยื่นคำร้องของวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center)

ที่ตั้ง : 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2207 5888
เวลาทำการ : เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. (กรณียื่นคำร้องขอวีซ่าแบบธรรมดา)
เว็บไซต์ : visaforchina.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *